Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Безопасност на въздухоплавателни средства на трети държави, които използват летища на Общността - (Доклад за прилагането на Директива 2004/36/ЕО)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Safety of Third-Country Aircraft using Community Airports - (Report on the application of Directive 2004/36/EC)
Дата на документа: 24/09/2008
№ на документ: C(2008) 5265
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове