Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19.11.2008 за създаване на подробни насоки за прилагането и използването на приложение ІІ към Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 19.11.2008 establishing detailed guidelines for the implementation and application of Annex II to Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 19/11/2008
№ на документ: C(2008) 7294
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове