Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (Евратом) за създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT -Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE (Euratom) setting up a Community framework for Nuclear Safety - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 26/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2893
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове