Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ (2002/91/ЕО) - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMUNICATION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the PROPOSAL FOR A RECAST OF THE ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE (2002/91/EC) - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2864
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове