Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Интегриране на изследването на климатичните промени в 4-тия Доклад на въздействието на вътрешно-правителствения пакет от мерки (IPCC) и последни открития в изследванията
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Integrated climate change research following the release of the 4th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and most recent research developments
Дата на документа: 18/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3104
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове