Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on animals entering the Community from third countries (codified version)
Дата на документа: 19/12/2008
№ на документ: COM(2008) 873
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове