Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА - Към общо разбиране на концепцията за допустим риск от грешки
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS - Towards a common understanding of the concept of tolerable risk of error
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3054
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове