Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Cohesion Policy: investing in the real economy
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: COM(2008) 876
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове