Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Мониторинг на пазара: Състояние и планирани последващи действия
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Market Monitoring: State of Play and Envisaged Follow-Up
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3074
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове