Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Преглед на единния пазар: една година по-късно
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The Single Market Review: one year on
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3064
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове