Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16.12.2008 година относно съвместната оперативна програма „Италия-Тунис за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейския инструмент съседство и партньорство (ЕИСП) за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейските общности
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 16.12.2008 on the joint operational programme Italy-Tunisia 2007-2013 for the ENPI Cross-Border Co-operation 2007-2013 to be financed under Article 19 08 02 01 and 19 08 02 02 of the general budget of the European Communities
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: C(2008) 8275
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове