Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към 26-ТИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО АНТИДЪМПИНГОВИТЕ, АНТИСУБСИДИЙНИТЕ И ЗАЩИТНИТЕ МЕРКИ НА ОБЩНОСТТА (2007 г.)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the 26th ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE COMMUNITY’S ANTI-DUMPING, ANTI-SUBSIDY AND SAFEGUARD ACTIVITIES (2007)
Дата на документа: 19/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3073
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове