Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19.12.2008 година за създаване на Комитет от експерти по въпросите на командироването на работници
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 19.12.2008 setting up the Committee of Experts on Posting of Workers
Дата на документа: 19/12/2008
№ на документ: C(2008) 8604
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове