Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за PЕГЛАМЕНТ (EО) № …/… НА СЪВЕТА от […] за определяне на единен формат за визи (кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No …/... of […] laying down a uniform format for visas (codified version)
Дата на документа: 19/12/2008
№ на документ: COM(2008) 891
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове