Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за напредъка след Съобщението относно недостига на вода и сушите в Европейския съюз COM(2007) 414 окончателен
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Follow up Report to the Communication on water scarcity and droughts in the European Union COM(2007) 414 final
Дата на документа: 19/12/2008
№ на документ: COM(2008) 875
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове