Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКСИ към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2007 Г. ОТНОСНО ФАР, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНАТА ПОМОЩ ЗА ТУРЦИЯ, CARDS И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ - ПРЕГЛЕД ПО ДЪРЖАВИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ANNEXES TO 2007 ANNUAL REPORT ON PHARE, TURKEY PRE-ACCESSION INSTRUMENT, CARDS AND TRANSITION FACILITY COUNTRY SECTIONS & ADDITIONAL INFORMATION
Дата на документа: 22/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3075
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове