Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на Пощенската директива (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 2002/39/ЕО)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the application of the Postal Directive (Directive 97/67/EC as amended by Directive 2002/39/EC)
Дата на документа: 22/12/2008
№ на документ: COM(2008) 884
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове