Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ РАЗВИТИЕ И КОНСОЛИДИРАНЕ НА ВЪНШНАТА СЛУЖБА: ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 2008 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT DEVELOPMENT AND CONSOLIDATION OF THE EXTERNAL SERVICE: IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR 2008
Дата на документа: 23/12/2008
№ на документ: COM(2008) 879
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове