Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕО-ШВЕЙЦАРИЯ № 1/2009 от 9.1.2009 за замяна на таблица III и IV буква б) от Протокол № 2
Заглавие на английски: DECISION OF THE EC SWITZERLAND JOINT COMMITTEE No 1/2009 of 9.1.2009 replacing Tables III and IV b) of Protocol No 2
Дата на документа: 09/01/2009
№ на документ: C(2008) 8996
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове