Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ОБЛАСТТА НА АУДИОВИЗУАЛНИТЕ МЕДИИ MEDIA MUNDUS - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an audiovisual cooperation programme with third countries MEDIA Mundus - IMPACT ASSESSMENT REPORT
Дата на документа: 09/01/2009
№ на документ: SEC(2008) 3098
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове