Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни за продуктите за растителна защита
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning statistics on plant protection products
Дата на документа: 09/01/2009
№ на документ: COM(2008) 899
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове