Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за оттегляне на Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council withdrawing Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity
Дата на документа: 12/01/2009
№ на документ: COM(2008) 904
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове