Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за оттегляне на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до газопреносни мрежи
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council withdrawing Regulation (EC) No 1775/2005 on conditions for access to the natural gas transmission networks
Дата на документа: 12/01/2009
№ на документ: COM(2008) 911
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове