Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2007 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов
Заглавие на английски: ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States’ efforts during 2007 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities
Дата на документа: 12/01/2009
№ на документ: COM(2008) 902
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове