Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно препоръката на Европейската централна банка за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the Recommendation of the European Central Bank for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2533/98 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank
Дата на документа: 13/01/2009
№ на документ: COM(2008) 898
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове