Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА 2003—2007 Г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE EX-POST EVALUATION OF THE COMMUNITY STATISTICAL PROGRAMME 2003-2007
Дата на документа: 13/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 14
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове