Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) - Операционна стратегия за 2009 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Directorate-General for Humanitarian Aid - ECHO - Operational Strategy 2009
Дата на документа: 20/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2899
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове