Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2007 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2007)
Дата на документа: 16/01/2009
№ на документ: COM(2009) 6
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове