Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НАСОКИТЕ НА ОБЩНОСТТА ЗА 2004—2005 ГОДИНА ЗА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА - Съгласно член 18 от Решение 1692/96/EО
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK GUIDELINES 2004 – 2005 - Pursuant to Article 18 of Decision 1692/96/EC
Дата на документа: 20/01/2009
№ на документ: COM(2009) 5
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове