Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, анализиращ отговорите на Зелена Книга относно основните пазарни инструменти за околна среда и предложения близки до политиката
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT analysing the replies to the Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes
Дата на документа: 16/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 53
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове