Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно временната забрана за употреба и продажба в Унгария на генетично модифицирана царевица (Zea mays L. линия MON810), експресираща гена Bt cry1Ab, съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the provisional prohibition of the use and sale in Hungary of genetically modified maize (Zea mays L. line MON810) expressing the Bt cry1Ab gene, pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 21/01/2009
№ на документ: COM(2009) 12
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове