Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2007 г. НА НАЦИОНАЛНИТЕ МОНИТОРИНГОВИ ПЛАНОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ЗА НАТРУПВАНЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА - (Директива на Съвета 96/23/EC)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL RESIDUE MONITORING PLANS IN THE MEMBER STATES IN 2007 - (Council Directive 96/23/EC)
Дата на документа: 23/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3110
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове