Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ФИНАНСОВА ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EUROPEAN FINANCIAL INTEGRATION REPORT 2008
Дата на документа: 09/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 19
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове