Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23.1.2009 година за създаване на Комитет за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 23.1.2009 establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
Дата на документа: 23/01/2009
№ на документ: C(2009) 178
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове