Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Индустриални отношения в Европа през 2008 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Industrial Relations in Europe 2008
Дата на документа: 26/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 87
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове