Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23.1.2009 година за изменение на Решениe 2006/861/ЕО и Решение 2006/920/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), свързани с подсистемите на трансевропейската конвенционална железопътна система
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 23.1.2009 amending Decisions 2006/861/EC and 2006/920/EC concerning technical specifications of interoperability relating to subsystems of the trans-European conventional rail system
Дата на документа: 23/01/2009
№ на документ: C(2009) 38
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове