Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ОБЩНОСТТА В ЕВРОПЕЙСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРЕДПРИЕТА ОТ НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE PARTICIPATION BY THE COMMUNITY IN A EUROPEAN METROLOGY RESEARCH PROGRAMME UNDERTAKEN BY SEVERAL MEMBER STATES - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 03/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 2948
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове