Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейската общност и временното прилагане на някои разпоредби на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки и Сирийската арабска република - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Сирийската арабска република, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION On the signature on behalf of the European Community and provisional application of certain provisions of a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States and the Syrian Arab Republic - Proposal for a COUNCIL DECISION On the conclusion of a Euro-Mediterranean Association Agreement between the European Community and its Member States of the one part, and the Syrian Arab Republic, of the other part
Дата на документа: 12/12/2008
№ на документ: COM(2008) 853
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове