Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Мониторинг на емисиите на CO2 от леки автомобили в ЕС: данни за 2005 г., 2006 г. и 2007 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Monitoring the CO2 emissions from cars in the EU: data for the years 2005, 2006 and 2007
Дата на документа: 27/01/2009
№ на документ: COM(2009) 9
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове