Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Намаляване на административната тежест в Европейския съюз - Приложение към Третия стратегически преглед на инициативата за по-добро регулиране
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Reducing Administrative Burdens in the European Union - Annex to the 3rd Strategic Review on Better Regulation
Дата на документа: 28/01/2009
№ на документ: COM(2009) 16
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове