Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Трети доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Third progress report on the strategy for simplifying the regulatory environment
Дата на документа: 28/01/2009
№ на документ: COM(2009) 17
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове