Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Табло за оценката на въздействието - Доклад за 2008 година, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Трети стратегически преглед на програмата за по-добро регулиране в Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Impact Assessment Board - Report for 2008 Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Third strategic review of Better Regulation in the European Union
Дата на документа: 28/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 55
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове