Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изпълнение на структурните реформи по Лисабонската стратегия в контекста на Европейския план за икономическо възстановяване – годишни оценки по държави - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно актуализиране за 2009 г. на общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и Общността и относно осъществяването на политиките на държавите-членки за трудова заетост
Заглавие на английски: Implementation of the Lisbon Strategy Structural Reforms in the context of the European Economic Recovery Plan - Annual country assessments: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2009 up-date of the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community and on the implementation of Member States' employment policies - Vol. I ; COMPANION DOCUMENT - Implementation of the Lisbon Strategy Structural Reforms in the context of the European Economic Recovery Plan – a more detailed overview of progress across the EU in the specific macro- and micro-economic as well as the employment areas
Дата на документа: 28/01/2009
№ на документ: COM(2009) 34
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове