Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Опростяване на законодателството на ЕС в областта на наименованията на текстилните влакна и етикетирането - Оценка на въздействието - Обобщение
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Simplification of EU legislation in the field of textile names and labelling - Impact Assessment – Executive Summary
Дата на документа: 30/01/2009
№ на документ: SEC(2009) 90
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове