Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 637/2008 по отношение на националните програми за преструктуриране на сектора на памука
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector
Дата на документа: 02/02/2009
№ на документ: COM(2009) 37
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове