Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 245, алинея втора от Договора за създаване на Европейската общност и член 160, алинея втора от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия по искането за изменение на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд на Европейските общности относно езиковия режим, приложим към производството по обжалване на решенията на Съда на публичната служба на Европейския съюз, представено от Първоинстанционния съд съгласно член 64 от статута на Съда на Европейските общности
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION under the second paragraph of Article 245 of the EC Treaty and the second paragraph of Article 160 of the EAEC Treaty regarding the request to amend the Rules of Procedure of the Court of First Instance of the European Communities as regards the language arrangements applicable to appeals against decisions of the European Union Civil Service Tribunal, submitted by the Tribunal, in accordance with Article 64 of the Statute of the Court of Justice
Дата на документа: 17/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2811
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове