Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 3 В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2009 г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел II — Съвет
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 3 TO THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 2009 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section II - Council
Дата на документа: 17/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2840
Вид документ: Писмо за изменение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове