Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Табло с резултати на вътрешния пазар n° 18
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Internal Market Scoreboard n°18
Дата на документа: 04/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 134
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове