Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - Доклад за изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните функции на Комисията при поделено управление на структурни действия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - Report on the implementation of the action plan to strengthen the Commission's supervisory role under shared management of structural actions
Дата на документа: 03/02/2009
№ на документ: COM(2009) 42
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове