Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие на Европейската общност за опазване и управление на популациите от акули - Проект за предложение на службите на Комисията - Доклад за оценка на популациите от акули
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Community Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks - Draft Proposal for a COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Shark Assessment Report
Дата на документа: 05/02/2009
№ на документ: SEC(2009) 106
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове